.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รูปตัดถนนโครงการ

ถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย ซึ่งมีแนวเส้นทางโดยเริ่มต้นทางที่จุดเชื่อมต่อกับถนนสาย ง3 (ถนนสาย ก เดิม) เป็นทางแยก จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 233 บริเวณ กม. ที่ 4+985 ผ่านซอยองค์การ 2 แล้วเลี้ยวขวาเรียบไปตามแนวเขตพื้นที่ รถไฟ จนกระทั่งบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 243 กม. ที่ 1+990 เป็นจุดสิ้นสุดแนวทาง โดยมีรูปแบบถนนโครงการที่ได้ออกแบบ เบื้องต้นไว้ดังนี้

  • ถนนขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร ความกว้างไหล่ทางด้านนอกข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทาง การจราจรด้วยเกาะกลาง แบบยก (Raised Median) กว้าง 4.2 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 3.90 เมตร โดยมีเขตทางกว้าง 30.00 เมตร
  • จุดเริ่มต้นทางเป็นทางแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 233 โดยมีรูปแบบในลักษณะสะพานข้ามถนน (Over Pass)
  • จุดสิ้นสุดทางเป็นทางแยกบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 243 โดยมีรูปแบบในลักษณะเป็นสามแยก ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนตัวของจราจรให้เป็นระเบียบ
Image 02