.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
Image 01

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนาคารา 3 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งล่าสุด
Image 02

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนาคารา 3 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ดูเพิ่มเติม
ความก้าวหน้าของโครงการ
Image 03

โครงการได้ดำเนินการศึกษาตามแผนแล้วเสร็จ ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์