.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

6 ธันวาคม 2560

Image 01

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนาคารา 3 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

10 กุมภาพันธ์ 2561

Image 01

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

10 มีนาคม 2561

Image 01

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนาคารา 3 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) ดูเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) ดูเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ดูเพิ่มเติม

การเข้าพบปรึกษาหารือหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน

การเข้าพบปรึกษาหารือหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ดูเพิ่มเติม