.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แนวถนนโครงการ

ถนนสาย ง3 จุดเริ่มต้นโครงการเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 (หนองคาย - อุดร) กม.ที่ 4+985 บริเวณจุดสิ้นสุดการก่อสร้างถนนสาย ง3 (ถนนสาย ก เดิม อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) ไปทางทิศตะวันตกตามแนว ซอยองค์การ 2 จนถึงแนวเขตทางรถไฟและไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามแนวเขตทางรถไฟ ตัดผ่านถนน คสล. และ ถนนลาดยาง (ถนนศูนย์ราชการ - นาไก่) จุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 (หนองคาย - สะพานมิตรภาพไทย - ลาว) กม.ที่ 1+990 รวมระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตร

Image 02