.
-
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รูปแบบทางแยกถนนโครงการ

จุดเริ่มต้นทางเป็นทางแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 233 มีรูปแบบในลักษณะสะพานข้ามถนน (Over Pass) กำหนดไว้ 3 รูปแบบทางเลือก คือ

  • รูปแบบที่ 1 ทางแยกต่างระดับแบบไม่มีทางลาดเชื่อม (Grade Separated without Ramps)
  • รูปแบบที่ 2 ทางแยกต่างระดับแบบข้าวหลามตัดที่มีจุดตัดร่วมกัน (Single-Point Diamond Interchanges)
  • รูปแบบที่ 3 ทางแยกต่างระดับแบบวงเวียนคู่ (Double Roundabout Interchange)
Image 02

จุดสิ้นสุดโครงการ เป็นทางแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 243 มีรูปแบบในลักษณะทางสามแยกระดับพื้น

Image 02